Skip to main content

Gedragscode

In aansluiting op onze verklaring is er de Moves & fun Gedragscode.

Deze Gedragscode legt ons standpunt over een aantal belangrijke onderwerpen vast en stelt een aantal duidelijke gedragsregels. Deze gedragsregels gelden als minimumeisen waaraan we ons ten allen tijde moeten houden.

In de verklaring staat dat docenten, bestuursleden en vrijwilligers zich moeten houden aan de geldende wet- en regelgeving en aan de interne regelingen en richtlijnen. Ze gelden daarom voor iedere Moves & funner.

In de Gedragscode zijn onze uitgangspunten en verwachtingen vastgelegd met betrekking tot:

1. Hoe we omgaan met elkaar en met anderen.

2. Hoe we omgaan met informatie en data.

3. Hoe we overtredingen melden.

4. Hoe we omgaan met overtredingen.

1 HOE WE OMGAAN MET ELKAAR EN MET ANDEREN

1.1 Hoe we omgaan met klanten:

dansers/turners tijdens-voor/na de les en/of op kamp. Moves & funners zijn het uitgangspunt bij alles wat wij doen. Voor onze omgang met Moves & funners hebben we een aantal eenvoudige gedragsregels opgesteld:

a. We streven ernaar naar dat iedere Moves & funner zich goed voelt bij ons.

b. Wij zijn begaan met hun ontwikkeling en hun eigen talent.

c. Met de docenten wordt er geëvalueerd hoe elke Moves & funner zich voelt tijdens de lessen

1.2 HOE WE OMGAAN MET ELKAAR

Bij Moves & fun hechten we veel waarde aan diversiteit en integratie. We streven ernaar een werkomgeving te bieden waar geen sprake is van bedreigingen en fysieke of verbale intimidatie. Discriminatie op grond van leeftijd, ras, geloof, geslacht, seksuele geaardheid is niet toegestaan.

Iedere medewerker dient aan deze doelstelling te voldoen. We verwachten van medewerkers dat zij het goede voorbeeld geven en collega’s die dit niet doen hierop aanspreken. Oneerlijke behandeling of discriminatie moet direct worden gemeld aan het management.

Wij wijzen erop dat deze gedragsregels gelden voor iedere vorm van contact of communicatie, dus ook voor contact via e-mail of uitingen via social media. We verwachten van medewerkers dat zij overtredingen van deze gedragsregels melden aan het management.

2. HOE WE OMGAAN MET INFORMATIE EN DATA

Informatie wordt alleen uitgewisseld voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden(les geven binnen Moves & fun)

Van Docenten, bestuursleden en vrijwilligers wordt ook verwacht dat zij passende maatregelen treffen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie uitlekt door onachtzaamheid, slordigheid of indiscreet gedrag.

3 HOE WE OVERTREDINGEN MELDEN

Docenten, bestuursleden, vrijwilligers, maar ook ouders dienen overtredingen in eerste instantie te melden bij de voorzitter/jeugd verantwoordelijke van Moves & fun.

Iedereen die verbonden is met Moves & fun kan schriftelijk, per e-mail, telefonisch, of persoonlijk contact opnemen met de voorzitter en/of jeugdverantwoordelijke.

4 HOE WE OMGAAN MET OVERTREDINGEN

Overtredingen of mogelijke overtredingen van de wet, regelgeving, voorschriften, moeten worden gemeld aan de voorzitter en/of jeugd verantwoordelijke.

Bij een lichte overtreding neemt de voorzitter en/of jeugd verantwoordelijke contact op met de desbetreffende persoon om hem/haar te vragen dit gedrag uit te leggen en nader toe te lichten.

De resultaten van het onderzoek worden gemeld aan de docenten en bestuursleden. Er wordt dan intern gekeken naar een oplossing of verdere sancties.

Winkelwagentje
  • No products in the cart.
0